top of page

Acerca de

2020-torpastenhus-2.jpg

TORPA STENHUS

Magin vid Torpa Stenhus

Torpa Stenhus, vackert beläget mellan Åsunden och Lillsjön, är ett av våra bäst bevarade herresäten från renässansen, med anor ända från medeltiden. Den äldsta delen av byggnaden är från 1400-talet, men stenhuset som vi möter det idag präglas mer av 1500-talet.

Vid restaureringsarbetet för några år sedan hittades dock rester av byggnader som dateras till långt tidigare i historien. Det sista omfattande ändringsarbetet i stenhuset var slottskapellet, som inleddes av Christina De la Gardie under hennes tid som änka. Kapellet invigdes 1699.

Naturligtvis omges ett renässansslott och medeltida fäste av en rad sägner där skuggorna ur det förgångna driver sin nattliga lek, men härom vet Torpas skickliga guider betydligt mer. Låt dem ta dig med och känn de historiska vingslagen kittla sinnet.

Mer information och öppettider hittar du på torpastenhus.se.

Foto: Daniel Fält

bottom of page