stenhuset

Torpa stenhus, vackert beläget mellan Åsunden och Lillsjön, är ett av våra bäst bevarade herresäten från renässansen, med anor ända från medeltiden.Den äldsta delen av byggnaden, är från 1400-talet, men stenhuset som vi möter det idag präglas mer av 1500-talet. Vid restaureringsarbeten härom året hittades dock rester av byggnader som dateras till långt tidigare i historien. Det sista omfattande ändringsarbetet i stenhuset var slottskapellet, som inleddes av Christina De la Gardie under hennes tid som änka. Kapellet invigdes 1699.

Naturligtvis omges ett renässansslott och medeltida fäste av en rad sägner, där skuggorna ur det förgångna driver sin nattliga lek, men härom vet Torpas skickliga guider betydligt mera. Låt dem ta dig med och känn de historiska vingslagen -kittla sinnet – en upplevelse

Läs mer på Torpa Stenhus hemsida 

Största möjliga upplevelse och bekvämlighet

mordet_138För oss är det av största vikt att ge publiken den bästa möjliga upplevelsen. Därför spelar vi inte bara förnämlig teater. Utan vi gör det på en utomhusscen med en storslagen fond: Ett av Sveriges mest spännande herresäten – Torpa stenhus. Eftersom vi spelar utomhus är vädret en faktor vi tar hänsyn till. Därför har vi självklart tak över både scen och läktare. Så ösregn och åska stoppar inte föreställningen. Snarare tvärtom – det förhöjer dramatiken.