Gustav Vasa

gustavvasa2Torpaspelens början var krönikespelet Gustav Vasa. Den spelades både sommaren 1999 och 2000.

Herre på Torpa är riksrådet Gustav Stenbock. Han står kung Gustav Vasa mycket nära och är bland annat djupt engagerad i att ordna passande äktenskap åt honom. Konungens andra fru är till och med syster med Stenbockens. När Gustav Vasas andra drottning dör vänder han sig återigen till vännen på Torpa, men denna gång kommer han inte för att be sin vän att resa runt och leta efter en brud.

Den åldrige konungens blickar har nämligen fallit på den blott sextonåriga skönheten Katarina. Gustav Stenbocks egen dotter.

Att Katarina redan är lyckligt trolovad är inget han tänker bry sig om. Kungen får prästerskapet emot sig, men driver ändå igenom äktenskapet till slut.